Web log, weblog ili blog je Web aplikacija koja prikazuje na Web strani periodične unose, obeležene datumom i vremenom objavljivanja. To je hijerarhija teksta, slika, multimedije i podataka, složenih hronološki, koji se mogu videti u Web čitaču. Takva Web strana najčešće liči na dnevnik.

Drugim rečima, blog je Web strana koja sadrži kratak izvod, komade informacija, koje se zovu unosi. Oni su u formi analiza, kritika, stavova, iskustava, emocija i pogleda, koje pojedinac želi da podeli sa drugima. Aranžirani su po obrnutom hronološkom redosledu – najnoviji su prvi na strani. Svaki unos je jedinstveno obeležen sidrom i linkom, tako da može biti preporučen drugima - linkovan. Značaj bloga se ogleda u sledećem: pojedinac može sam kodirati skript koji će koristiti za svoj blog, ili koristiti već postojeći i izmeniti ga prema svojim potrebama. Međutim, prava vrednost bloga je u tome, što je moguće jednostavno kreirati i voditi blog koristeći postojeće servise, a bez ikakvog tehničkog znanja. 

Sadržaj bloga može biti različit, od jednostavnih lista hiperlinkova, kratkih članaka sa komentarima i ocenama, pa sve do obimnih tekstova. Osim običnog teksta i hiperlinkova, podržani su i drugi formati, pre svega grafički, audio i video. Primarni (a ponekad i jedini) format najčešće jeste tekst, ali postoje i blogovi čiji su primarni dokumenti slika (fotoblogovi), audio zapisi (audioblog) ili videozapisi (videoblog - vlog). Rastuća zastupljenost širokopojasnog Interneta je ovakvo objavljivanje znantno olakšala. Softveri su takođe prilagođeni i pružaju lakše objavljivanje specifičnih blogova. 

Da li je blog dnevnik na Webu ili dnevnik Weba? Na engleskom jeziku Web log može da se prevede na oba navedena načina, a pritom su oba tačna. Može se reći da su u početku blogovi uglavnom i bili ovo drugo – dnevnici Weba. Nastali su tako što surfer obilazeći Web strane najzanimljivije linkove objavi u svom javnom dnevniku na Webu, tako da oni koji imaju ista interesovanja ne moraju da sami pretražuju Web u potrazi za kvalitetnim sadržajem. Uglavom se sakupljaju linkovi o nekoj konkretnoj temi. Dešavalo se da bloger ponekad napiše i neki tekst koji nije povezan ni sa kakvim Web sadržajem koji je do tada preporučio. Tako je dnevnik Weba dobio novu dimenziju i svrhu i postao popularniji.